Документи по процедура “Избор с публична покана”

за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на ДМА” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Мотокар – 2 бр.
Обособена позиция 2. Транспалетна количка – 2 бр.

За да изтеглите документацията, моля натиснете тукEUOP

Leave a Reply