Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Екопринт Глас ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на договор за БФП №BG05M9OP001-1.003-0460 – “Създаване на нови работни места в Екопринт глас ООД”.

Бенефициент: ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД
адрес: гр. Варна, кв. Чайка, бл.196, офис №2
e-mail: ecoprint.bg@abv.bg
Лице за контакт: Мая Калчева
Телефон: 0888 83 77 49

За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тукeuop

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Leave a Reply