Информация за сключени договори

 

Информация за сключени договори по процедура “Избор с публична покана” с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна машина за покритие;
Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина.

Leave a Reply