Европейско финансиране по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”

EUOP“Екопринт Глас” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0386-C01 по проект “Екопринт Глас ООД – конкурентоспособна фирма на българския пазар”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:

– Повишаване на производствения капацитет

– Засилване на експортния потенциал на фирмата.

Обща стойност: 807 000лв., от които 480 165лв. европейско и 84 735лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23.12.2015г. и е с продължителност 12 месеца.

Comments are closed.