Решение за прекратяване на процедура

за избор на изпълнител с предмет:

“Доставка на ДМА” по обособени позиции както следва:

  • Обособена позиция 1. Мотокар – 2бр.
  • Обособена позиция 2. Транспалетна количка – 2бр.

Прекратява се ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.

Решението може да видите от тук

euop

Leave a Reply