Публично съобщение

ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на проект с договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0460, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, за определяне на изпълнител с предмет:

” Доставка на материали за информиране и публичност” както следва:

  1. Информационна табела – 1 бр.
  2. Стикери – 10 бр.

За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тукeuop

Leave a Reply