Информация за одобрен за финансиране проект по ОПИК 2014-2020 г.


На 27.10.2021 г. бе сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.089-5363-C01 между “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“.

Наименование на проекта:
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Проект №BG16RFOP002-2.089-5363-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU е на обща стойност 50 000.00 лв.

Кратко описание на проекта:
Подкрепа на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, като част от българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, в частност на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати от изпълнението на проекта:
Постигнат положителен ефект по отношение на стопанската дейност на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, като част от българските малки предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, продължаване на дейността и осигуряване на стабилност на работни места чрез осигурения оперативен капитал по проекта.

29.10.2021

Посетете ни на Винария 2017

Екопринт Глас има удоволствието да ви покани от 22 до 26 Февруари 2017 в Палата 11 на Международния Пловдивски панаир, където  се провежда 25-тата Международна изложба за лозарство и винарство “ВИНАРИЯ 2017”.

В последните години изложбата се утвърди като най-престижното изложение на бранша в Югоизточна Европа. Показват се иновации от цялата верига на винената индустрия – от засаждането и отглеждането на лозята през преработката на гроздето във винарските изби до атрактивното предлагане на продуктите.

ВИНАРИЯ 2017 е съпътствана от уникални атракции за посетителите, както и от традиционните конкурси за Изба и енолог на годината, иновации и дизайн на опаковки, както и национални дегустации на вина, ракии и бренди.

Ще ни откриете на щанд D-66

Работно време:

  • 22.02 – 25.02. – 09.00-18.00 ч.
  •  26.02.  – 09.00-14.00 ч.

указания

 

Meet Us @ The International Trade Show Drink & Wine

The International Exhibition Drink & Wine – one of the most important events of this type in Europe.

 

Between the 2 nd  – 6 th of November  2016, within Romexpo Central Hall, EXPO DRINK & WINE will bring together traditional manufacturers of wines and alcoholic beverages, distributors in this field and manufacturers of equipment used in the winemaking process.

Visiting hours:

  • Between the 02nd – 05th of November 2016, from 10 am to 6 pm
  • The 6th of November 2016, from 10 am to 4 pm

Stand A314, Hall A (Lev.7.70) Map

Международна изложба Винария 2016

Vinaria

От 24 до 18 Февруари 2016 в Международния Пловдивски панаир ще се проведе 24-тата Международна изложба за лозарство и винарство “ВИНАРИЯ”. В изложението ще участват над 670 директни и представени изложители от 29 държави, между които и Екопринт Глас. Посетете ни в Палата 11, щанд G-29 в дните на изложението от 9 до 18 часа

IMG_4812