Получаване на оферта

Съществуващ печатен дизайн

Задължително предварително условие за декорирането на стъклена бутилка е наличието на печатен дизайн, одобрен от клиента. Възможни са следните опции:

  •  Клиентът може да изпрати вече съществуващ и предварително одобрен печатен файл във векторен формат, напълно пригоден за директно отпечатване върху избраната бутилка.
  •  Клиентът може да подаде цветно изображение с желания дизайн, което позволява на нашия дизайнер да го адаптира за целите на директния печат. В този случай всички непроменливи компоненти – лога, шрифтове, специфични цветове и т.н. тябва да придружават изображението. Цената на услугата е по договаряне и може да варира в зависимост от необходимата адаптация.
  •  Клиентът може да подаде заявка, съдържаща всички спецификации за желаната визия заедно с подробно описание на характеристиките, на които крайният дизайн трябва да отговаря. При получаване на 3D макет с висока разделителна способност на удовлетворяващо дизайнерско предложение, клиентът трябва да го потвърди, като подпише окончателния проект. Отново цената за нашите услуги е по договаряне и ще зависи от специфичните особености на дизайна и степента на промените, които клиентът прави по време на процеса на проектиране.
    Поискайте оферта

Мостри

На този етап, по искане на клиента, ограничен брой бутилки могат да бъдат декорирани с пробна цел, като за целта се използва одобреният от клиента дизайн. Подписва се договор, обхващащ производствената цена и сроковете за изработка на мострите.

Производство

Преди да започне действителният процес на декорация на целия обем на заявката, трябва да бъде надлежно подписан договор за производство, обхващащ обемите, цените и сроковете за изработка.