Публично съобщение

Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0460, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, фирма ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД повестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка на мобилни работни станции (2 бр.)”
За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тук.
euop

Публично съобщение

Екопринт Глас ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0460, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, за определяне на изпълнител с предмет:

“Доставка на мобилни работни станции (2 бр.)”

За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тук
euop

Решение за прекратяване на процедура

за избор на изпълнител с предмет:

“Доставка на ДМА” по обособени позиции както следва:

  • Обособена позиция 1. Мотокар – 2бр.
  • Обособена позиция 2. Транспалетна количка – 2бр.

Прекратява се ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.

Решението може да видите от тук

euop